משאבות ומנועי גג"ש / GEAR PUMPS AND GEAR MOTORS

משאבות ומנועי גג"ש
תיאור: משאבות ומנועי גלגלי שיניים סדרות 1,2,3 ומשאבות כפולות.
החל מ- 4CC, צירים קונים ומקבילים, פלנג' איטלקי ו-SAE .
שימושים: כל מגוון השימושים ההידראוליים.