מנועים אורביטלים / ORBITAL MOTORS

מנועים אורביטלים
תיאור: מנועים הידראוליים ג'ירולר וג'ירוטור – עם ציר קוני ומ"מ.
סדרות חליפיות לדנפוס וצ'רלין. החל מ- CC 12.5 .