כלי מדידה לאורינגים / O RING MEASURING TOOLS

 

O RING GAUGE

כלי מדידת אורינגים צילינדרי

מהדק ABA  אורגינלי HD
 

MEASURING CONE

חרוט למדידת אורינגים

מהדק ABA  אורגינלי HD